Správa, údržba a servis

průmyslová čerpadla

Správa, údržba a servis průmyslových čerpadel

Zajišťujeme montáž, servis a údržbu průmyslových čerpadel na výrobních, odmašťovacích a mycích linkách, nabízíme komplexní servis čerpací techniky ve Vaší společnosti.

 

 • čerpadla oběhová
 • kalová čerpadla
 • vřetenová čerpadla
 • drenážní čerpadla
 • membránová čerpadla
 • objemová čerpadla
 • míchadla MEZ Nedvědice
 • dmychadla
 • hadicová čerpadla
 • čerpadla a míchadla pro bioplynové stanice
 • přetěsnění a výměna mechanických ucpávek
 • renovace hřídelí

 

Kompletní servis

čističky odpadních vod

Pro obce a bytové podniky zajišťujeme údržbu ČOV a čerpací techniky, míchadel a dmychadel, včetně elektromontážních prací, dodavatelským způsobem zajišťujeme také čištění a odkalování zanešených jímek a potrubí.

 

 • rekonstrukce technologie čerpacích šachet
 • instalace spouštěcích zařízení čerpadel a ultrazvukových snímačů hladiny
 • oprava elektroniky řízení ČOV
 • hlásiče poruch, GSM moduly
 • opravy a výměny dmychadel, vrtulových míchadel a kalových čerpadel
Kompletní servis čističek odpadních vod