Instalatérské

práce

Instalatérské práce

Všechna námi dodávaná čerpadla a vodárenské komplety jsme schopni Vám nainstalovat a plně zprovoznit a to včetně elektroinstalačních prací.

 

  • výměna sacího potrubí
  • instalace vodáren a potrubí
  • napojení na obecní vodovodní řád
  • tlaková kanalizace
  • vodoměrné a čerpací šachty
  • retenční nádrže
  • osazení vrtů
  • instalace čerpadel vrtů a studní

 

Čištění

vrtů

Jsme certifikovaná firma pro instalaci zhlaví vrtaných studní ke kolaudaci vodoprávním úřadem, zabýváme se strojním-mechanických čištěním vrtů a vrtaných studní do hloubky 60m.

 

Vzhledem k geologickému složení půdy v naší lokalitě, doporučují vrtaři čištění vrtu a vrtaných studní v rozmení každých 3 - 5 let. Užíváním vrtu dochází k zanášení kalníku a nátokových drážek (perforace) zatrubnění vrtu, tím pádem dochází ke zhoršení kvality vody a snížení přítoku, což může vést až k nenávratnému poškození vrtu.

Naše zařízení mechanicky vyčistí perforované drážky až za pažnici vrtu.

 

Sem připravujeme videoukázku z čištění vrtů.